Verejné obstarávanie

Splnenie povinnosti podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní:

Modernizácia technológie výroby – investícia do technológie na plnenie fliaš – 15770–WYT

Podpora na investície pre vinársky rok 2013/2014