Encyklopédia vína

Od 1. augusta 2009 vstúpil do platnosti nový Zákon o vinohradníctve a vinárstve Slovenskej republiky. Novinkou oproti pôvodnej koncepcii klasifikácie slovenských vín je zavedenie apelácií, vďaka čomu sa slovenské vinohradníctvo a vinárstvo zaradí do rodiny vyspelých vinárskych krajín. Ide tu o zdôraznenie pôvodu hrozna ako najdôležitejšieho faktora kvality budúceho vína. Na druhom mieste zákon definuje požiadavky na technológiu spracovania hrozna a spôsob ošetrovania vína. Zmena v systéme klasifikácie, ako aj v označovaní slovenských vín od počiatku kladie veľký dôraz na jasnú interpretáciu nového členenia kategórií našich vín pre širokú verejnosť (obzvlášť pre obchodníkov s vínom a somelierov).

V roku 1996, kedy po revolúcii prvýkrát na Slovensku začal platiť nový vinársky zákon, sme začali vychovávať nášho konzumenta v orientácii na tuzemské vína podľa jeho platnej kategorizácie. Išlo o to: dostať do povedomia ľudí, že vína sa nedelia na dobré a zlé, biele a červené, ale že medzi nimi existujú veľké kvalitatívne rozdiely, dané najmä kvalitou hrozna, z akého boli vyrobené. A tak sa bežný konzument postupne naučil, že lacné stolové víno, ktoré nie je označené ročníkom a odrodou, ani určitou vinohradníckou oblasťou nebude ozdobou jeho stola, ale iba akýmsi nápojom na zahnanie smädu. Oblastné, akostné odrodové, či značkové vína, s presným označením už boli zárukou určitej kvality. Kvalitatívny vrchol však až do súčasnosti predstavovali akostné vína s prívlastkom.

I keď doterajšie “prívlastky” zostávajú aj v novom systéme klasifikácie, a náročnejší konzument vína si bude pravdepodobne aj naďalej vyberať víno práve v kategórii prívlastkových vín, problém iste nastane v najnižšej kategórii vín. Ruší sa totiž pojem stolové víno a každé – i to najmenej kvalitné víno bude môcť byť označené odrodou a ročníkom, dokonca krajinou pôvodu hrozna, či vína. Pritom môže ísť o podradný produkt, vyrobený z hrozna s minimálnou cukornatosťou 13 ?NM (v niektorých krajinách EÚ dokonca nižšou), s neobmedzeným hektárovým výnosom.

Od 1. augusta 2009 teda nastal opäť bod nula a zvykáme si na nové označenia vín a pojmy ako sú víno bez zemepisného označenia (doteraz stolové víno), či regionálne víno (kedysi oblastné víno) a víno s chráneným označením pôvodu. Sem budú patriť terajšie akostné vína a akostné vína s prívlastkom, pričom tieto pojmy sa stávajú tzv. tradičným výrazom. Úplnou novinkou bude nové označenie Districtus Slovakia Controllatus (skratka D.S.C.), ktorý by mal byť udelený iba výnimočným slovenským vínam najvyššej kvality.

Vína s chráneným označením pôvodu a tokajské vína budú podliehať procesu certifikácie, ktorá zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom registri, chemickú analýzu vína a jeho senzorické hodnotenie osobitnou komisiou. Tento proces je už solídnou zárukou kvality ponúkaného vína, a to je aj odporúčanie našich enológov – znalcov vína pri výbere vín vo vinotékach, alebo vo veľkoobchode. Spoliehame sa aj na zdravý úsudok slovenského konzumenta, ktorý sa po rokoch získavania skúseností s výberom vín určitej kvality podľa tradičného členenia teraz už iste nedá zlákať peknou fľašou, etiketou, či exoticky znejúcim názvom krajiny pôvodu vína. A už vôbec nie “dobrou cenou”.

Členenie slovenských vín

Prehľad zmien v označovaní slovenských vín podľa kvality a pôvodu hrozna od 1. augusta 2009:

Nové označenie slovenských vín

Pôvodný / nový názov kategórie vína
Víno bez zemepisného označeniaPôvodné označenie kategórie „stolové víno“ platí v krajinách EÚ do 1. 8. 2009. Po tomto termíne sa môžu stolové vína označovať názvom odrody na etiketách a budú klasifikované ako „víno“.

Víno so zemepisným označením
Pôvodný názov „oblastné víno“ bude zmenený na „regionálne víno“. Tradičné označenia kategórií: akostné víno, akostné víno s prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt V.O. a tokajské víno ostávajú v platnosti.

Víno s chráneným označením pôvodu
Základom označenia sú apelácie Slovenskej republiky. Tradičné označenia kategórií: akostné víno, akostné víno s prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt V.O. a tokajské víno ostávajú v platnosti.

Districtus Slovakia Controllatus (D.S.C.)
Víno s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality zo slovenských apelácií. Požiadavky na jeho výrobu stanoví osobitný predpis.

Akostné vína s prívlastkom
Najnižšia cukornatosť muštu

Ďalšie technologické požiadavky na spracovanie hrozna

Kabinetné víno 19 °NM Zdravé hrozno v plnej zrelosti
Neskorý zber 21 °NM Zdravé hrozno v plnej zrelosti
Výber z hrozna 23 °NM Zdravé hrozno v plnej zrelosti zo starostlivo vyberaných strapcov
Bobuľový výber 26 °NM Ručne zberané prezreté strapce hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené strapce
Hrozienkový výber 28 °NM Ručne vyberané prezreté bobule hrozna
Cibébový výber 28 °NM Ručne vyberané prezreté bobule hrozna zušľachtené účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon
Ľadové víno 27 °NM Hrozno zberané pri teplote – 7 °C a nižšej, ktoré zostalo v priebehu zberu a spracovania zmrznuté
Slamové víno 27 °NM Dobre vyzreté hrozno, pred spracovaním skladované na slame, rohožiach z rákosia alebo zavesené na šnúrkach v dobre vetranej miestnosti najmenej 3 mesiace

Pôvod suroviny: 100 % Slovensko. Cukornatosť hrozna vyjadruje obsah cukrov v hroznovom mušte. Na Slovensku sa najčastejšie určuje v stupňoch normalizovaného muštomera [°NM]. Jej hodnota vyjadruje koľko kg cukrov je v 100 litroch muštu.

Víno Matyšák © 2024
powered by dotcom.sk

Víno Matyšák, s.r.o.
Holubyho 85,
902 01 Pezinok
Slovenská Republika

+421 33 641 35 43
office@vinomatysak.sk

Matyšák

Mám viac ako
18 rokov